RESTVERDIREDNING
ER
FORSIKRING-BRANNVESEN I SAMARBEID
  
Logg inn i RvR-systemet:
Brukernavn:
Passord:
 
   
RVR-lenker:
Forsikringsselskapenes hjemmesider
Finn RVR-enhet for en kommune
RvR-stasjoner
Last ned (høyre-klikk, lagre som):
RvR-håndbok(.pdf)
Filmen 'Tenk RVR'(Ca 100MB .avi)
Tom RvR-rapport(.pdf)

Eksterne lenker:
Brannvesen hjemmesider(dsb.no)
Til FNH
Til FG
Hva er RVR
Gjennom Restverdiredning (RvR) samarbeider brannvesenet og forsikringsnæringen om å redde mest mulig av gjenverdiene etter branner, vannlekkasjer eller andre skader.

Tjenesten startet forsiktig opp i 1986 og har vært en suksesshistorie både for de skadelidte og for de som står bak tjenesten. Brannvesenet og forsikring kan i her framvise et godt fungerende samarbeid til alles beste.

Tjenesten er organisert ved at Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) har investert i spesialinnredede biler som er plassert på 19 brannstasjoner rundt om i landet.
RvR-biler er utplassert i Alta, Bergen, Bodø, Fredrikstad, Hamar, Harstad, Haugesund, Kongsberg, Kristiansand, Lillehammer, Molde, Oslo, Rana, Sandefjord, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Ålesund. I tillegg kommer brannetaten i Asker og Bærum som dekker egne kommuner.

Hver av de 19 brannstasjonene dekker i tillegg til egen kommune mellom 15-20 nabokommunene. Det betyr at RvR-tjenesten dekker over 370 av landets kommuner. Du finner en oversikt over hvilken RvR-stasjon som dekker din kommune på denne siden.

RvR-bilene er meget godt utstyrt. Blant annet har de pumper for å fjerne vann, vifter for å fjerne røyk, strømaggregat for nødstrømforsyning, med mer.

RVR-tjenesten er i beredskap 24 timer i døgnet, hele året, og rekvireres fra det lokale brannvesen. Ved tidlig varsling til RvR kan uerstattelige verdier reddes. Du vil ikke bli økonomisk belastet om du bruker RvR tjenesten, som forsikringstaker vil du oppleve dette som ”gratis” da det er ditt forsikringsselskap som vil bli belastet.

Hva er Finans Norge
Finans Norge representerer hele finansnæringen i Norge, og ble etablert 1. januar 2010 av Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Organisasjonen het da Finansnæringens Fellesorganisasjon. Fra 1. januar 2013 ble også Finansnæringens Arbeidsgiverforening en del av Finans Norge.
Fra samme dato ble også FNO Skadedrift opprettet som et eget juridisk selskap under Finans Norge. RVR er da en egen virksomhet i FNO Skadedrift

Hva er RvR
RVR er et samarbeid mellom Brannetaten og forsikringsnæringen for å redde mest mulig av gjenverdier etter branner, vannlekkasjer og lignende. Forsikringsnæringen gjennom FNH står for finansieringen og driften av RvR. Siden starten av RvR-tjenesten i 1987 har verdier for 1,4 milliarder kroner blitt reddet. Kostnadene har samtidig vært på rundt 165 millioner kroner. Dermed er det ingen tvil om av RvR er lønnsom for forsikringsnæringen!
FNH har produsert filmen "Tenk RvR". Denne viser hva som må gjøres for å redusere følgeskadene etter brann-, røyk- og vannskader. Filmen kan lastes ned på www.rvr.no

Tallfakta
• Restverdiredning har i dag avtale med 19 brannvesen som dekker totalt 367 kommuner.
I dette området er det en befolkningsmengde på ca. 4,5 millioner mennesker.
• Totalt rykket RvR i 2007 ut til 2155 skadesteder.
• Reddede verdier er beregnet til rundt 75 millioner kroner.
• Siden starten i 1987 har det vært over 26208 utrykninger til RvR-oppdrag og reddede verdier er beregnet til mer enn 1,5 milliarder kroner.